• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Get the Flash Player to see this rotator.

Mantra definitie

 

Sanskriet.
Mantra's zijn gewijde teksten die zijn opgeschreven in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties. De lettergreep 'man' in Mantra betekent in het Sanskriet "denken". Tra komt van 'trai' en kan betekenen "bescherming tegen" of "bevrijding". Mantra betekent dus zoveel als "het denken dat bevrijdt en beschermt".

 

Mantra's zijn trillingsformules die in stilte inwendig worden gereciteerd of hardop uitgesproken of gezongen. Mantra’s komen voor in het Sanskriet, maar ook in de Japanse, Chinese en Tibetaanse talen.
 

Hein Braat zelf definieert het begrip Mantra als een universeel geluid, een frequentie die onverwachte deuren in het bewustzijn kan openen. Mantra’s worden ondermeer gebruikt om het hart te openen, de ontvankelijkheid te vergroten, hogere bewustzijnstaten te bereiken, genezing te bewerkstelligen of om de effecten van slecht karma af te zwakken. Ze kunnen hardop gereciteerd worden, of stil en puur geestelijk waardoor het mogelijk om bewust de verlichtende en gelukzalige natuur van de geest te ervaren.Door het reciteren van mantra’s of het herhalen van grondtonen is het mogelijk om het continue mentale gekwetter van het ego het zwijgen op te leggen en het energiesysteem tot één geheel van creatieve vibraties te maken, negatieve gedachtepatronen te doorbreken, de adem te verdiepen in een ritmisch patroon, het bewustzijn te stabiliseren ,het gestreste zenuwstelsel in korte tijd te verfrissen en het energiesysteem te verbinden met een hogere frequentie van vibraties. Dit wordt allemaal bewerkstelligd met een minimum aan inspanning en ego bewustzijn tijdens de beoefening.

Japa: herhalen, herhalen en nog eens…

Japa betekent het veelvuldig herhalen van een mantra en wordt veelvuldig toegepast in het Hindoeisme. Als hulpmiddel worden hierbij kraalsnoeren gebruikt met 108 kralen en één grote kraal (de goeroe kraal). De toegewijde die japa toepast, laat de kralen één voor één door zijn vingers gaan en herhaalt daarbij de mantra.

 

Als hij 108 herhalingen heeft gedaan, kan hij nog een cyclus doen door het snoer om te draaien. Door het toepassen van japa verkrijgt de beoefenaar eenpuntsgerichtheid waarmee hij of zij diep kan doordingen in het idee of goedheid achter een mantra.De traditionele Hindoescholen leggen grote nadruk op de preciese uitspraak en geluiden van de mantra omdat deze de prana's of spirituele krachten die sluimeren in de cakra’s doen ontwaken. Naast het Hindoeisme worden bidsnoeren ook toegepast in het Soefisme waar men de 99 schone namen van Allah contine reciteert. Tevens wordt het gebruikt in het Christendom voor het herhalen van het Jezus gebed of het Wees gegroet Maria. 

 

Mantra in andere tradities

Transcendentale Meditatie, beter bekend als 'TM', maakt naar eigen zeggen gebruik van simple mantra’s als concentratiepunt voor meditatie. TM werd ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi in de jaren zestig en kent sindsdien vele volgelingen die er om diverse redenen baat bij hebben: ontspanning, minder stress, betere gezondheid en zelfbeeld. Door de laagdrempeligheid van mantra’s zijn ook veel New Age groepen en individuen er enthousisast mee bezig, ook al ontbeert het vanuit het standpunt van de Hindoes of Boeddhisten de nodige diepgang.

 

Volgens deze traditionele scholen heeft het louter herhalen van bepaalde lettergrepen weliswaar een kalmerend effect maar is de ware mantra beoefening gericht op het transformeren van het bewustzijn.